Ik stel voor ...

TOMTOM CARDIO HORLOGE KOPPELEN

Graag zou ik mijn TomTom Runner2 Cardio koppelen aan de looptijden site/app, zodat ik mijn hartslagverloop direct gekoppeld zie (dus niet separaat files importeren).

15 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
MvL shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • mickel.brenters commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Gemiste kans, als koppelen lastig is zorg dan dat jullie wel kunnen koppelen aan een website die dit wel ondersteunt zodat gebruiker een driehoek kunnen opzetten i.p.v. via de computer hun bestand moeten exporteren en uploaden.

  • W. van Beek commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Zeker een gemiste kans. Toch ben ik van plan om een Tomtom cardio horloge aan te schaffen. Ik overweeg om deze reden dan ook over te stappen naar Endomondo

  • Leol commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Ja een gemiste kans, gezien het aantal leden en gebruikers tomtom cardio 2 horloges!!

Feedback and Knowledge Base