Ik stel voor ...

Stappen teller erbij toevoegen

Daardoor wordt je er meer op geattendeerd om kleinere stappen te nemen wat veel blessures ver komt. En wat een beter resultaat oplevert.
Ook daarbij je moet gemiddeld bij de 150 stappen zitten per minuut.
En dat is niet simpel bij te houden als je loopt.

51 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

5 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base