Kan ik al mijn tijden delen via Social Media?

Je kunt alle tijden delen via Social media.
Ga naar je profiel.
Ga naar de tijden.
Ga naar de ‘details van een tijd’.
Daar vind je de mogelijkheid om je tijd via Facebook, Twitter en andere media te delen.


Op de site kun je ook instellen wat je precies wilt delen. Ga hiervoor naar de site en log in. Klik aan de linkerkant op 'bewerk profiel of foto' en daar kun je alles instellen. 


Keywords: Social Media, Facebook, Twitter, Delen, Zichtbaar

Feedback and Knowledge Base